این دفعه درباره ی نویسنده و فیلم نامه نویس آمریکایی گیلیان فلین براتون مینویسم او دارای سه رمان مهیج به نام دختر گمشده ،چیزهای تیزو جاهای تاریکاست که انتشارات چترنگ و ملیکان در ایران کتابش را چاپ کرده اند. او برای کتاب دختر گمشده چندین جایزه و گلدن گلوب برده.

درباره ی خانواده اش: اینه که مادرش از اساتید دانشگاه انجمن شهری استاد درک مطلب و پدرش ادوین میتوگلین استاد فیلم بوده وهمسرش هم وکیله….

جالبه بدونید که درکودکی به شدت خجالتی بوده و از خواندن ونوشتن گریزان بوده .او لیسانس خود را در دانشگاه کانزاس در رشته ی روزنامه نگاری گرفت.

درسال2014 او 11 جایزه و8بار هم نامزد بهترین فیلم نامه شده در سال2015 هم جایزه ادگار به عنوان بهترین داستان کوتاه(چه میکنی)شده….