آدرس: تهران – میدان انقلاب – خیابان انقلاب – بین خیابان منیری جاوید

و12 فروردین – پاساژ 310 – زیر زمین – پاگرد اول – فروشگاه دبیران

تلفن: 02166409119

ایمیل: info@kooshanbook.ir

کانال تلگرام: shahreketabebahman@